quy trình vietgap

  1. ngocmuoi

    Quy trình trồng sầu riêng theo VietGAP

    Quy trình trồng sầu riêng theo VietGAP đang là cách để huyện Đạ Huoai mở ra hướng đi mới nhằm tạo điều kiện cho thương hiệu sầu riêng Đạ Huoai hội nhập sâu rộng thị trường trong và ngoài nước. Đến nay, trong số 15 hộ trồng sầu riêng ở huyện Đạ Huoai được cấp chứng nhận VietGAP, thì riêng xóm...
Top