lâm đồng

 1. july

  LỊCH SỬ HÌNH THÀNH HUYỆN ĐẠ HUOAI

  Địa bàn huyện Đạ Huoai ngày nay trước đây là vùng đất hoang vu, chỉ có một số ít đồng bào dân tộc bản địa gốc Tây Nguyên sinh sống, trong đó chủ yếu là người Cơ Ho và Châu Mạ giàu truyền thống đoàn kết gắn bó chống chọi với sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân...
 2. july

  BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ NAM HUOAI

  Mã số thuế: 5800000953 Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, TDP 4, Thị trấn Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng Đại diện pháp luật: Võ Đức Trí Giám đốc công ty: Nguyễn Văn Cá Giấy phép số: 10/GPGH-NN&PTNN Ngày cấp giấy phép: 06/01/1998 Ngày hoạt động: 22/03/1997 (Đã hoạt động 22 năm) Điện thoại...
 3. july

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP ĐẠ HUOAI

  Mã số thuế: 5800000939 Địa chỉ: Số 34/24, tổ dân phố 3, Thị trấn Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng Đại diện pháp luật: Lê Văn Dế Giám đốc công ty: Trịnh Hữu Vĩnh Ngày cấp giấy phép: 21/12/1992 Ngày hoạt động: 29/08/1998 (Đã hoạt động 21 năm) Điện thoại: Trạng thái: Đang hoạt động
 4. july

  CÔNG TY TNHH THÀNH LỢI

  Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên Mã số thuế: 5800032176 Địa chỉ: Thôn 1, Xã Hà Lâm, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Kiểm Ngày cấp giấy phép: 16/09/1994 Ngày hoạt động: 01/09/1994 (Đã hoạt động 25 năm) Điện thoại: Trạng thái: Đang hoạt động
 5. july

  DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÂM SƠN

  Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân Mã số thuế: 5800032539 Địa chỉ: Tổ dân phố 11, Thị trấn Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Hải Ngày cấp giấy phép: 20/01/1997 Ngày hoạt động: 10/01/1997 (Đã hoạt động 22 năm) Điện thoại: Trạng thái: Ngừng hoạt động
 6. july

  PHÒNG TƯ PHÁP

  Tên giao dịch: PHÒNG TƯ PHÁP Mã số thuế: 5800179732 Địa chỉ: TDP 4 - TT Madaguoi, Thị trấn Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng Đại diện pháp luật: Phạm Duy Quyền Giám đốc công ty: Lê Thế Lực Điện thoại: Trạng thái: Đang hoạt động
 7. july

  TRUNG TÂM Y TẾ ĐẠ HUOAI

  Tên giao dịch: TRUNG TÂM Y TẾ ĐẠ HUOAI Mã số thuế: 5800179820 Địa chỉ: Số 50 Trần Hưng Đạo,TDP 5, Thị trấn Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng Đại diện pháp luật: Lê Đức Thụ Giám đốc công ty: Lưu Hướng Quân Điện thoại: Trạng thái: Đang hoạt động
 8. july

  PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH ĐẠ HUOAI

  Tên giao dịch: PHÒNG TCKH ĐẠ HUOAI Mã số thuế: 5800179796 Địa chỉ: TDP 4, Thị trấn Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tú Giám đốc công ty: Phạm Văn Bình Điện thoại: Trạng thái: Đang hoạt động
 9. july

  ỦY BAN NHÂN DÂN TT MAĐAGUÔI

  Tên giao dịch: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN MADAGUÔI Mã số thuế: 5800179877 Địa chỉ: KP5 - Thị Trấn Mađaguôi, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: Trạng thái: Đang hoạt động
 10. july

  ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MAĐAGUÔI

  Tên giao dịch: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MAĐAGUÔI Mã số thuế: 5800179919 Địa chỉ: Thôn 6 - Xã Mađaguôi, Xã Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Trung Giám đốc công ty: Nguyễn Bá Lê Điện thoại: Trạng thái: Đang hoạt động
 11. july

  ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠ TỒN

  Tên giao dịch: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠ TỒN Mã số thuế: 5800179958 Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Đạ Tồn, Xã Đạ Tồn, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng Đại diện pháp luật: Võ Minh Phú Giám đốc công ty: Đặng Linh Kim Điện thoại: Trạng thái: Đang hoạt động
 12. july

  ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠ OAI

  Tên giao dịch: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠ OAI Mã số thuế: 5800179972 Địa chỉ: Thôn 4 - Xã Đạ Oai, Xã Đạ Oai, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng Đại diện pháp luật: Võ Văn Đào Giám đốc công ty: Nguyễn Minh Tiến Điện thoại: Trạng thái: Đang hoạt động
 13. july

  CÔNG AN HUYỆN ĐẠHUOAI

  Tên giao dịch: CÔNG AN HUYỆN Mã số thuế: 5800180022 Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Thị trấn Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng Đại diện pháp luật: Đinh Viết Tâm Giám đốc công ty: Phạm Trung Trực Trạng thái: Đang hoạt động
 14. july

  ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÀ LÂM

  Tên giao dịch: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÀ LÂM Mã số thuế: 5800180079 Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Hà Lâm, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng Trạng thái: Đang hoạt động
 15. july

  CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN ĐẠ HUOAI

  Tên giao dịch: ĐỘI THI HÀNH ÁN Mã số thuế: 5800180110 Địa chỉ: Tổ dân phố 7 Thị Trấn Mađaguôi, Thị trấn Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng Đại diện pháp luật: Trương Hoài Nam Giám đốc công ty: Nguyễn Văn Hoành Điện thoại: Trạng thái: Đang hoạt động
 16. july

  ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN ĐAMRI

  Tên giao dịch: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN ĐAM'RI Mã số thuế: 5800180093 Địa chỉ: KP3, Thị trấn Đạ M-Ri, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: Trạng thái: Đang hoạt động
 17. july

  UBND XÃ ĐAM'RI

  Tên giao dịch: UBND XÃ ĐAM'RI Mã số thuế: 5800180262 Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đạ M-Ri, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: Trạng thái: Đang hoạt động
 18. july

  ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DAPLOA

  Tên giao dịch: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DAPLOA Mã số thuế: 5800180329 Địa chỉ: Thôn 3 - Xã DAPLOA, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng Trạng thái: Đang hoạt động
 19. july

  ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐOÀN KẾT

  Tên giao dịch: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐOÀN KẾT Mã số thuế: 5800180350 Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đoàn Kết, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng Trạng thái: Đang hoạt động
 20. july

  ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH ĐẠ HUOAI - LÂM ĐỒNG

  Tên giao dịch: ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH ĐẠ HUOAI - LÂM ĐỒNG Mã số thuế: 5800243226 Địa chỉ: Đài Truyền Thanh - Truyền Hình Đạ Huoai, Thị trấn Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: Trạng thái: Ngừng hoạt động vĩnh viễn
Top